Luftrensing er forskjellige metoder for rensing av luft; se luftfilter, luftforurensning, gassrensing.