Luftlinje, den korteste (tenkte) linje mellom to punkter på jordoverflaten.