Liten gransnutebille, billeart i familien snutebiller. Arten ligner i utseende og levevis svært på gransnutebille, men er noe mindre og ikke så tallrik.