Lettklinkerbetong, lettbetong som lages av sement, vann og lettklinker, eventuelt også med noe sand. Romvekten ligger vanligvis i området 600–1300 kg/m3 avhengig av bruksområdet, for murblokker vanligvis på ca. 700 kg/m3. Termisk konduktivitet avhenger av romvekt og fuktinnhold, for murverk av lettklinkerbetongblokker ligger verdien på ca. 0,23 W/mK. Lettklinkerbetong fremstilles i form av forskjellige typer blokker, isolasjonsplater og elementer for vegger, etasjeskillere og skorsteiner.