Tidligere politigrad benyttet i lensmannsetaten. Graden ble 1. august 2002 erstattet av graden politioverbetjent som allerede var i bruk i politietaten. Lensmannsfullmektig hadde samme rettigheter og plikter som lensmann og var dennes stedfortreder.