Latrine, grøft gravd som avtrede; primitivt toalett.