Langrev, fiskeredskap, line med mange kroker, brukes til fangst av ferskvannsfisk.