Landkonduktør, eldre betegnelse på landmåler. Offentlig ansatte landmålere kunne ha tittelen generalkonduktør eller amtskonduktør. I enkelte byer kunne generalkonduktør tilsvare den senere betegnelsen byingeniør.