Lameller, tynne skiver, blad, ofte av metall, f.eks. kobberlameller i kommutatorer, eller av tre, som limes sammen til laminerte konstruksjoner.