Laktamer er en type kjemiske forbindelser som er sykliske og der ringen inneholder en syreamidbinding. Se amider og kaprolaktam.