Lakka er en finsk likør laget av multer. Den har relativt lavt alkoholinnhold, vanligvis fra 21 volumprosent.