La, i romanske språk (italiensk, fransk, spansk) betegnelse på tonen a.