Kvintol, gruppe av fem like lange toner som til sammen i regelen representerer en telleverdi som svarer til fire eller seks normale noteverdier.