Kvintol er en gruppe av fem like lange toner som tilsvarer fire eller seks noter av samme utseende eller noteverdi.