Kuldeletargi, sløvhetstilstand hos fisk. Inntrer ved svært lave vanntemperaturer. Les mer om fiskesykdommer.