Kryptokrystallin, om en krystallinsk, ikke glassaktig bergart eller et mineralaggregat hvor krystallene er så små at de ikke kan sees selv med mikroskop, men må påvises indirekte, optisk eller røntgenografisk.