Krystallografi

Krystallografi, gren av naturvitenskapen som omfatter læren om krystallene, deres vekst, ytre former (krystallgeometri), indre oppbygning (røntgenkrystallografi og krystallstruktur) og fysiske egenskaper (krystallfysikk og krystalloptikk). Krystaller er bygd opp av atomer, ioner eller molekyler som er ordnet i en enhetscelle som repeteres krystallinsk, altså i tre dimensjoner. Hele artikkelen