Kott er et lite lagerrom, for eksempel til oppbevaring av klær.