kontaktlege

Artikkelstart

Kontaktlege er i spesialisthelsetjenesten en fast lege som følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. Pasienter som har en alvorlig tilstand og får oppfølging over en viss tid har rett på en kontaktlege.

Ordningen med kontaktlege gjelder både for somatikk (kroppslig), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Valg av kontaktlege

Det er helseforetaket som er ansvarlig for å utpeke en kontaktlege. Kontaktlegen trenger ikke ha hovedansvaret, men må være involvert i behandlingsforløpet og må tilhøre behandlingsteamet til pasienten. For å være kontaktlege må legen ha tilstrekkelig kompetanse.

Vilkår

Rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a.

Det er to vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal ha rett til en kontaktlege.

  • Pasienten må ha en alvorlig sykdom, skade eller lidelse.
  • Pasienten har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over et visst tidsrom.

Det er en plikt for helseforetaket å oppnevne en kontaktlege for pasienter som oppfyller vilkårene.

Når det er vurdert at pasienten har rett til kontaktlege skal kontaktlege utpekes så snart som mulig, og senest første virkedag etter innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Pasienten skal videre få vite hvem som er hans eller hennes kontaktlege så raskt det lar seg gjøre, og skal få informasjon om hvilket ansvar og hvilke oppgaver kontaktlegen har.

Oppgaver

Kontaktlegen skal være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten. Kontaktlegen skal følge sine pasienter gjennom hele pasientforløpet.

Klage

Pasienten har mulighet til å klage dersom han eller hun mener at de har krav på en kontaktlege, mens sykehuset eller institusjonen mener at vedkommende ikke oppfyller vilkårene. Det kan klages etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Klagefristen er fire uker og løper fra det tidspunkt hvor pasienten fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. Retten til å klage gjelder kun selve avgjørelsen om at pasienten ikke har rett til kontaktlege. Pasienten kan ikke klage på hvem som er utpekt til kontaktlege.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg