Kollektivprokura, prokura gitt til flere personer, slik at den bare kan nyttes av dem i fellesskap, jfr. lov om prokura av 21. juni 1985 § 2.