Knusing, nedbryting av sprø materialer, f.eks. stein i en knuser. Knusing er, ofte sammen med påfølgende maling, en sentral prosess ved behandling av malmer og andre bergarter i bergverk og oppredningsverk, i pukkverk og i metallurgisk og kjemisk industri.