Oppredning

Oppredning er en samlebetegnelse på flere metoder for utskilling av utnyttbare mineraler i en malm eller et råstoff fra gråberget eller gangarten. Anlegg for oppredning legges gjerne nær gruve eller brudd for å spare transport av gråberg, og regnes derfor som en del av bergverksdrift. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Oppredning

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt