Tilfeldig hendelse som ingen kan gjøres ansvarlig for.