Kassiopeium, forslag til navn på grunnstoff nr. 71 av en av oppdagerne av grunnstoffet som ikke ble akseptert (fra stjernebildet Kassiopeia).Navnet ble lutetium (fra navnet på byen Paris på latin, Lutetia).