Kapitalist, person som lever av avkastningen av sin formue, eller som eier produksjonsmidler og har lønnsmottagere i sin tjeneste.