Kantskur, firskur, metode for oppskjæring av tømmer. Stokken blir først kantet, dvs. at bakhun og eventuelt ytterbord skjæres av på to sider, og blir da betegnet en blokk. Avhengig av maskinutrustningen kan dette være enten to motstående sider, eller to sider i rett vinkel på hverandre. Ved skur av to motstående sider brukes vanligvis doble sagblad. Deretter blir blokken snudd slik at den hviler på en av de avskårne sidene, og kløves med ytterligere to eller flere sagsnitt opp til planker og bord. Oftest fordeles operasjonene på to maskiner, kantsag og kløvsag. Sml. gjennomskur, kvartskur.