Kvartskur, metode for oppskjæring av grovt tømmer. Stokken blir først midtkløyvd, deretter blir de to halvdelene delt med et midtsnitt som utgangspunkt for videre oppdeling. Teknikken praktiseres på importerte edlere løvtreslag.