Kantalupp, kantalupp, eller kantaluppmelon, er en type melon.