Kalabarbønner er meget giftige frø av Physostigma venenosum, en busk i erteblomstfamilien fra Afrika. Av frøene utvinnes alkaloidet fysostigmin (eserin), som blir benyttet som medikament ved grønn stær.