Person(er) eller myndighet som utøver rettspleien.