Judisium, dømmekraft, skjønn. Å ha et godt judisium, å ha evnen til å treffe en avgjørelse i samsvar med rettslivets behov, gripe kjernen i en sak.