Judisium betyr 'dømmekraft', 'skjønn'. Å ha et godt judisium er å ha evnen til å treffe en avgjørelse i samsvar med rettslivets behov, gripe kjernen i en sak.