Jordbrukslære, fagområde som omfatter dyrking og stell av jord og vekster.