Jaktanleggsprøve, bruksprøve for spanielrasene for å fastslå om de deltagende hundene har rasens karakteristiske anlegg for jakt.