Interstitium, bindevev som befinner seg mellom et organs funksjonelle enheter. For eksempel de fine bindevevsdrag mellom nyrens urinkanaler som dominerer organet.