In concreto, i et virkelig eller bestemt tilfelle. Motsatt: in abstracto.