In abstracto, i og for seg, i alminnelighet. Motsatt: in concreto.