Impostkapitél, bysantinsk kapitél med en impost av omtrent samme form som kapitélet, plassert mellom kapitélets øverste del og det ovenforliggende bueanfanget.