Image orthicon, det mest anvendte kamerarøret i etterkrigstidens svart/hvitt-fjernsyn (se kamerarør).