Igorot, samlebetegnelse på flere indonesiske (proto-malayiske) folk i Filippinene, på det nordvestlige Luzon. I eldre etnografisk litteratur ble navnet ofte brukt om alle de indonesiske folkene på Filippinene og de større ostindiske øyene. I dag brukes det bare om de indonesiske fjellfolkene i det indre av Luzon, særlig om stammene bontok, kankanai og nabaloi (ibaloi), til sammen 400 000–500 000 mennesker. Moderne kommunikasjoner, misjon og skolevesen har ført til at flere igorotgrupper er blitt assimilert i den filippinske befolkning for øvrig.