Hyperkinetiske forstyrrelser er et offisielt navn på oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse, se ADHD.