Hospitant, elev, student eller arbeidstaker som hospiterer. Det vil si å delta i undervisning eller arbeid for å lære, uten å være fast elev, student eller ansatt.