Hors-concours er et er et fransk uttrykk som betyr utenfor konkurranse eller overkvalifisert. I overført betydning kan det osgå bety overlegen.