Hjulmaker, hjul- og vognmaker, utøver av eget håndverksfag i Norge fra midten av 1500-tallet. Mange hjulmakere laget også hjul til møller og sagbruk. Vogner og sleder kunne bli utstyrt med fine arbeider i treskurd, og ikke sjelden var det bilthuggere (billedskjærere) som ble vogn- og hjulmakere. Hjulmakerne hadde en sterk ekspansjon da veibygging og reisetrafikk tok til for alvor, men på slutten av 1800-tallet ble den første hjulfabrikken opprettet, og flere fulgte. Den første tiden etter at bilene kom, fikk hjulmakere og vognmakere nye oppgaver, og etter hvert fikk yrket betegnelsen hjul- og karosserimaker. Nå er karosserimaker eget lærefag, mens hjulmakerfaget bare holdes i hevd av noen meget få utøvere. Det er i Norge ingen offentlig godkjent opplæring i faget (2005).