Haute lisse, haute lice [åtlis] (fr.), billedvevnad utført på en opprettstående gobelinvevstol med renningen vertikalt utspent. Vevstolen, métier à haute lisse, omtales fra 1303 i Frankrike. Métier à basse lisse, som nevnes samtidig, er en gobelinvevstol med horisontalt liggende renning og trøer.