Hastverk er lastverk, ordtak som synes å ha sitt opphav i Salomos Ordspråk 21,5. I vår bibeloversettelse står: « – hastverk (fører) bare til tap». Uttrykket finnes i mange varianter; i sin endelige form hos Grundtvig 1845.