Handelskrig, bekjempelse av konkurrenter eller skarp konkurranse mellom parter som ønsker økonomisk herredømme innen handel, særlig med prisnedsettelse som virkemiddel.