Høgstue, eldre betegnelse på våningshus i to etasjer der rommene i annen etasje er forbundet med en svalgang.