Glyseraldehyd, organisk forbindelse med kjemisk formel HOCH2·CH(OH)·CHO, kan betraktes som den enkleste sukkerarten, en triose. Fosforylert i 3-karbonet er glyseraldehyd et mellomprodukt i cellenes nedbrytning og oppbygning av glukose. Se glykolysen.