Girflagg, signalflagg som heises for å varsle etterfølgende fartøyer om kursforandring.