Gentlemen's agreement, avtale mellom gentlemen; brukes om en avtale mellom forretningsmenn eller politikere som ikke blir skriftlig eller offisielt bekreftet, men beror helt på partenes ærlighet og gode vilje.