Personer med makt til å forhindre selgere eller informasjon i å nå frem til beslutningstakere i en bedrifts «innkjøpssenter» (buying center). Eksempler på gatekeepere i denne forstand er innkjøpssjefer og personer i resepsjon og sentralbordbetjening.